ไคร

‘ดร ปิติ พงศ์ เต็ม เจริญ’ ชี้ สภามัวแต่เล่นเกมการเมือง จนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ถูกปัดตกทั้ง

“ดร ปิติ พงศ์ เต็ม เจริญ” ผู้นำและนักการเมืองชื่อดัง ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมและความสำเร็จในแวดวงการเมือง เขาดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายในรัฐบาลพลังประชาชนและพรรคพลังธรรม เขาเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่อุทิศตนและกระตือรือร้นในการทำงาน มุ่งส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนา และปกป้องสิทธิของประชาชนอยู่เสมอ ด้วยความรู้กว้างขวางและการคิดเชิงกลยุทธ์ ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจที่สำคัญ และสร้างการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในชุมชน มาเรียนรู้เกี่ยวกับเขาที่เว็บไซต์ dainamgroup.com.vn

‘ดร ปิติ พงศ์ เต็ม เจริญ’ ชี้ สภามัวแต่เล่นเกมการเมือง จนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ถูกปัดตกทั้ง
‘ดร ปิติ พงศ์ เต็ม เจริญ’ ชี้ สภามัวแต่เล่นเกมการเมือง จนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ถูกปัดตกทั้ง

I. ดร ปิติ พงศ์ เต็ม เจริญ ใคร?


ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อธรรมและข้าราชการการเมืองในรัฐบาลพลังประชาชนและเพื่อไทย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆ หลายกระทรวง รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ “นพดล ปัทมะ” ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี และ “ชูศักดิ์ ศิรินิล” ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขณะที่ ยุคล ชัยเกษม นิติสิริ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

ความสัมพันธ์ระหว่าง ดร.ปิติพงศ์ กับ พล.ท.ภราดร ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองมีความพิเศษ เพราะ ปิติพงศ์ ถือเป็น “ลูกศิษย์” ของ ปรีดา พัฒนถาบุตร ซึ่งเป็นลุงของ พล.ท.ภราดร ปรีดา พัฒนถาบุตร อ้างว่าเป็น “ครูการเมือง” ของทักษิณ

ดร ปิติ พงศ์ เต็ม เจริญ ใคร?
ดร ปิติ พงศ์ เต็ม เจริญ ใคร?

II.‘ดร ปิติ พงศ์ เต็ม เจริญ’ ชี้ สภามัวแต่เล่นเกมการเมือง จนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ถูกปัดตกทั้ง


ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเพื่อธรรม ส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า สภากำลังเล่นเกมการเมืองและไม่สนใจผลประโยชน์ของประชาชน เขากล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งสุดท้าย แต่การตัดสินครั้งสุดท้ายทำให้ประชาชนเสียสิทธิ มีการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไข พ.ร.บ. อุ้มหาย แต่การดำเนินการในส่วนสำคัญต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากตำรวจขาดงบประมาณในการซื้อกล้องเพื่อถ่ายภาพขณะถูกจับกุมทำให้เสี่ยงต่อการเกิดความอยุติธรรมแก่ประชาชน.

นอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในสภาไม่มีการผ่านกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและสภามักจะพังทลายก่อนที่จะออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายความเท่าเทียมในการแต่งงานหรือกฎหมายกัญชาเสรี การพิจารณาร่างกฎหมายไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ก่อนวาระสุดท้ายของสภา

พร้อมย้ำว่าถึงจะใช้งบ 1 หมื่นล้านบาทสร้างอาคารรัฐสภา งบเงินเดือน ส.ส.และค่าสวัสดิการก็หักจากภาษีประชาชน ถึงกระนั้นก็ยังทำงานไม่เต็มที่ ประชาชนเสีย โอกาสและสิทธิ

เขาทิ้งท้ายโดยกล่าวว่าเขาหวังกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงซึ่งประชาชนจะเลือกตัวแทนที่พวกเขาฝากความหวังไว้ได้เพื่อสร้างการเมืองใหม่ไม่เล่นเกมการเมืองและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน เขาเน้นย้ำถึงบทบาทของพรรคฝรั่งเศสในการเป็นตัวแทนและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในสมัชชาแห่งชาติ

‘ดร ปิติ พงศ์ เต็ม เจริญ’ ชี้ สภามัวแต่เล่นเกมการเมือง จนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ถูกปัดตกทั้ง
‘ดร ปิติ พงศ์ เต็ม เจริญ’ ชี้ สภามัวแต่เล่นเกมการเมือง จนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ถูกปัดตกทั้ง

III. เลือกตั้ง2566 : รู้จัก “พรรคเป็นธรรม” ที่ก้าวไกลติดต่อร่วมรัฐบาล


พรรคเพื่อธรรมเป็นพรรคการเมืองใหม่ นำโดย ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ มีนายการวีร์ สืบแสง เป็นรองหัวหน้าพรรคและยุทธศาสตร์ นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล เป็นเลขาธิการ และ ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว เป็นตัวแทนพรรค

ในช่วงสงครามการเลือกตั้งปี 2566 พรรคเพื่อธรรมเสนอนโยบาย “เปลี่ยน สร้าง สู้” เพื่อส่งเสริมสันติภาพและมนุษยธรรมในการเมือง พรรคเสนอ “4 เปลี่ยน” ผ่าน “3 สร้าง” และกำหนดยุทธศาสตร์ “4 สู้” ดังนี้

“สี่การเปลี่ยนแปลง”:

 • ย้ายจากความมั่นคงทางทหารไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์
 • เปลี่ยนจากการตัดสินใจของชุมชนเป็นสิทธิของประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของการพัฒนา
 • เปลี่ยนจากชายแดนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
 • แปลงเสียงประชาชนสู่นโยบายสร้างหลักประกันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย

“สามสร้าง”:

 • สร้างเศรษฐกิจพื้นฐานด้วยนโยบาย Work from home
 • สร้างสันติภาพด้วยพลังอันชาญฉลาด
 • สร้างสันติภาพที่กินได้ด้วยการเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ

“สี่ต่อ”:

 • ต่อสู้เพื่อเสรีภาพของประชาชน
 • ต่อต้านการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม
 • ต่อสู้เพื่อปกป้องเอกลักษณ์และประเทศชาติ
 • ต่อสู้เพื่อประชาชนเป็นศูนย์กลางของชาติ

ในขณะที่จุดยุทธศาสตร์หนึ่งของพรรคเพื่อธรรมคือจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายของพรรครวมถึงการสร้างสันติภาพในปาตานี การยกเลิกกฎหมายพิเศษที่ใช้บังคับในปาตานี การแก้ไขกฎหมายความมั่นคง ถอนทหารออกจากพื้นที่ปาตานี และยุบ ศอ.บต. และ กอ.รมน.

เลือกตั้ง2566 : รู้จัก “พรรคเป็นธรรม” ที่ก้าวไกลติดต่อร่วมรัฐบาล
เลือกตั้ง2566 : รู้จัก “พรรคเป็นธรรม” ที่ก้าวไกลติดต่อร่วมรัฐบาล

IV. รายชื่อสมาชิกสำคัญของพรรค

 • นพ.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเพื่อธรรม
 • นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล เลขาธิการพรรคเทมส์
 • นายคณวีร์ (นนท์) สืบแสง รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์พรรค
 • นพ.ชุมพล ครุฑแก้ว หรือ หมอจุง ที่ปรึกษา ทธ

V. วิดีโอ ดร ปิติ พงศ์ เต็ม เจริญ


โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้ได้มาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายแห่ง แม้ว่าเราได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและไม่ได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่ออ้างอิงบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง

 

Related Articles

Back to top button